Bilgisayarcıların Tarihsel Evrimi Hakkında

Samsun Atakum'da Bilgisayar Teknik Servisi
Bilgisayar Hızlandırma

Bilgisayarcıların Tarihsel Değişimi

Bilgisayarcılar, modern dünyanın mimarlarıdır. Sayısal ve dijital çağın öncüleri olarak, toplumumuzun, ekonomimizin ve kültürümüzün şekillenmesinde kritik bir role sahiptirler. Ancak bilgisayarcıların bu etkileyici evrimi, sadece son birkaç on yılın ürünü değil. Asırlar boyunca, bilgisayarcılar teknolojik ilerlemenin sınırlarını zorladılar.

1. Bilgisayarcılığın Kökenleri

Pascal ve Mekanik Hesaplama: 17. yüzyılda, matematikçi ve mucit Blaise Pascal, ilk mekanik hesap makinesini icat ederek hesaplama alanında çığır açtı. Pascaline adı verilen bu cihaz, temel aritmetik işlemleri yapabiliyordu ve bilgisayarcılığın ilk adımlarından biriydi.

Babbage ve Analitik Makine: 19. yüzyılda Charles Babbage, Analitik Makine adını verdiği konsepti geliştirdi. Bu makine, programlanabilir bir hesaplama cihazı olarak tasarlanmıştı ve modern bilgisayarların atası olarak kabul edilir. Babbage’ın bu yeniliği, bilgisayarcılar için büyük bir ilham kaynağı oldu.

Ada Lovelace: Programlamanın Öncüsü: Bilgisayar biliminin ilk programcısı olarak kabul edilen Ada Lovelace, Babbage’ın Analitik Makinesi için algoritmalar geliştirdi. Lovelace, bilgisayarların sadece matematiksel hesaplamalar yapmaktan öte, daha karmaşık görevleri yerine getirebileceğini öngörmüştü.

2. 20. Yüzyılın Başları: Elektronik Devrim

Alan Turing ve Turing Makinesi: Alan Turing, hesaplama teorisinin temellerini atan bir matematikçiydi. Turing Makinesi konsepti, algoritmaların ve hesaplama süreçlerinin temelini oluşturdu. Bu nedenle Turing, "bilgisayar biliminin babası" olarak anılmaktadır.

ENIAC: İlk Genel Amaçlı Elektronik Bilgisayar: Bilgisayarcılar John Mauchly ve J. Presper Eckert, ENIAC'ı tasarlayarak dijital çağın kapılarını araladılar. ENIAC, karmaşık hesaplamaları hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen ilk elektronik bilgisayardı.

Von Neumann Mimarisi: John von Neumann, modern bilgisayarların temel yapısını tanımlayan mimariyi oluşturdu. Bu yapı, veri ve programların aynı bellek alanında saklanmasını sağladı ve günümüz bilgisayarlarının çalışma prensibini belirledi.

3. 1960'lar ve 1970'ler: Mikroelektronik ve Kişisel Bilgisayarlar

Mikroçipin Doğuşu: Jack Kilby ve Robert Noyce, mikroçipin icadıyla bilişim teknolojisinde devrim yarattılar. Bu küçük, entegre devreler, bilgisayarların daha küçük ve daha güçlü olmasını sağladı.

Apple ve Kişisel Bilgisayar Devrimi: Steve Jobs ve Steve Wozniak, Apple I ile kişisel bilgisayarları evlere getirdi. Apple, kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasında büyük bir rol oynadı.

Microsoft ve Yazılım Endüstrisi: Bill Gates ve Paul Allen, Microsoft'u kurarak yazılım endüstrisinde devrim yarattılar. Microsoft'un işletim sistemleri ve yazılımları, bilgisayarların genel halka ulaşmasını sağladı.

4. 1980'ler ve 1990'lar: İnternetin Yükselişi

World Wide Web: Sir Tim Berners-Lee, internetin en önemli bileşeni olan World Wide Web'i icat etti. WWW, bilgi paylaşımını ve erişimini demokratikleştirdi.

Tarayıcılar ve İnternetin Demokratikleşmesi: Marc Andreessen, internet tarayıcısı Mosaic'i geliştirerek interneti genel halkın kullanımına sundu. Bu, internetin hızla yayılmasını sağladı.

Google ve Arama Motoru Devrimi: Larry Page ve Sergey Brin, Google'ı kurarak bilgiye erişimi radikal bir şekilde değiştirdi. Google'ın arama algoritmaları, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere hızla ulaşmalarını sağladı.

5. 2000'ler ve Sonrası: Mobil Devrim ve Yapay Zeka

Akıllı Telefonlar: Steve Jobs'un öncülüğünde geliştirilen iPhone, mobil devrimi başlattı. Akıllı telefonlar, iletişimden eğlenceye, işten sosyal medyaya kadar birçok alanda hayatımızı dönüştürdü.

Yapay Zeka ve Derin Öğrenme: Geoffrey Hinton, Yann LeCun ve Yoshua Bengio, yapay zeka ve derin öğrenme konusundaki araştırmalarıyla bu alanı dönüştürdüler. Yapay zeka, birçok endüstrinin çalışma şeklini değiştirdi ve yeni fırsatlar yarattı.

Bulut Bilişim: Amazon Web Services ve Google Cloud gibi platformlarla, bulut bilişim ön plana çıktı. Bulut bilişim, veri depolama ve işleme kapasitelerini artırarak işletmelerin daha esnek ve ölçeklenebilir olmasını sağladı.

Sonuç

Bilgisayarcılar, teknolojinin her alanında devrimler yaratarak dünyamızı şekillendirmeye devam ediyorlar. Geçmişten günümüze uzanan bu yolculuk, insanlığın teknoloji ile olan ilişkisinin ne kadar derin ve güçlü olduğunu gösteriyor. Gelecekte de bilgisayarcılar, yeni keşifler ve yeniliklerle bu etkiyi sürdürmeye devam edecekler.


Bilgisayarcılığın Kökenleri:

Bilgisayarlar, modern çağın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak, bu teknolojinin kökenleri çok daha eski zamanlara dayanmaktadır. Bilgisayarcıların tarihine bakıldığında, temel taşların yüzyıllar önce atıldığı görülmektedir.

Pascal ve Mekanik Hesaplama

Giriş: 17. yüzyılda matematikçi ve filozof Blaise Pascal, ilk mekanik hesap makinesi olan Pascaline'ı icat etti. Bu cihaz, aritmetik işlemleri otomatikleştirmek amacıyla tasarlandı.

Teknik Detaylar: Pascaline, dişli çarklar kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. Her bir dişli çark, bir rakamı temsil ediyordu ve çarkların hareketiyle işlemler yapılıyordu. Bu mekanizma, otomasyonun ilk örneklerinden biriydi.

Etkisi: Pascal'ın bu buluşu, daha sonra geliştirilen hesap makinelerinin ve nihayetinde bilgisayarların temelini oluşturdu. Pascaline, hesaplama işlemlerinde hız ve doğruluk sağlayarak bilim ve mühendislik alanlarında büyük bir ilerleme sağladı.

Babbage ve Analitik Makine

Giriş: 19. yüzyılın ortalarında matematikçi Charles Babbage, daha karmaşık hesaplamalar yapabilen bir "Analitik Makine" konsepti üzerinde çalışmaya başladı.

Teknik Detaylar: Analitik Makine, programlanabilir bir yapıya sahip olacak ve delikli kartlar aracılığıyla komutları alacaktı. Bu makine, aritmetik işlem birimi, bellek ve kontrol ünitesi gibi bileşenlere sahipti ve modern bilgisayarların yapısına benzer şekilde tasarlanmıştı.

Etkisi: Analitik Makine asla tamamlanamadı, ancak konsepti modern bilgisayarların öncüsü olarak kabul edilir. Babbage'ın vizyonu, programlanabilir makinelerin potansiyelini gösterdi ve gelecekteki bilgisayar mühendisleri için ilham kaynağı oldu.

Ada Lovelace: Programlamanın Öncüsü

Giriş: Ada Lovelace, Charles Babbage'ın Analitik Makinesi üzerine çalışırken, makinenin karmaşık hesaplamaları nasıl gerçekleştireceğine dair bir algoritma oluşturdu.

Teknik Detaylar: Lovelace'ın yazdığı algoritma, Bernoulli sayılarını hesaplamak için tasarlanmıştı. Bu algoritma, belirli bir problemin adım adım nasıl çözüleceğini tarif ediyordu ve bu da onu tarihte bilinen ilk programcı yapıyordu.

Etkisi: Ada Lovelace, bu algoritma sayesinde bilgisayarcılık tarihinde önemli bir yer edindi. Lovelace, bilgisayarların sadece matematiksel hesaplamalar yapmakla kalmayıp, müzik bestelemek veya grafik çizmek gibi genel amaçlı işlem yapma kapasitesine sahip olabileceğini öngördü. Bu vizyon, bilgisayar biliminin geniş bir yelpazede uygulanabilirliğini gösterdi.

20. Yüzyılın Başları: Elektronik Devrim

Bu dönem, bilgisayarcıların elektronik bileşenlerin gücünü kullanarak hesaplamaları otomatikleştirmek için yeni yöntemler buldukları ve modern bilgisayarcılığın temellerini attıkları bir dönemi temsil eder. Elektronik devrim, günümüzün dijital dünyasının kapılarını aralayan kritik bir aşamaydı.

Alan Turing ve Turing Makinesi

Giriş: 1930'ların sonlarında, matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing, hesaplamanın matematiksel sınırlarını tanımlayan teorik bir model olan Turing Makinesi'ni tanıttı.

Teknik Detaylar: Turing Makinesi, basit bir yazma ve okuma bandı ile bir başlık kullanarak hesaplama süreçlerini simüle edebilecek şekilde tasarlandı. Bu model, her türlü algoritmayı basit adımlara bölerek işlemleri gerçekleştirebiliyordu. Turing Makinesi, belirli bir durum ve sembol kombinasyonuna bağlı olarak hareket eden ve yazma/okuma işlemleri yapan bir dizi kural içeriyordu.

Etkisi: Turing'in bu teorik modeli, bilgisayar biliminin temel taşlarından biri haline geldi ve programlamanın potansiyelini gösterdi. Turing Makinesi, hesaplama teorisinin temelini oluşturdu ve modern bilgisayarların çalışma prensiplerinin anlaşılmasına büyük katkı sağladı. Turing'in çalışmaları, hem teorik hem de pratik bilgisayar biliminde devrim niteliğinde bir etki yarattı.

ENIAC: İlk Genel Amaçlı Elektronik Bilgisayar

Giriş: II. Dünya Savaşı sırasında, Amerikalı mühendisler John Mauchly ve J. Presper Eckert, dünyanın ilk genel amaçlı elektronik bilgisayarı olan ENIAC'ı (Electronic Numerical Integrator and Computer) geliştirdiler.

Teknik Detaylar: ENIAC, 18.000 vakum tüpü, 1.500 röle, 70.000 direnç ve 10.000 kapasitörden oluşuyordu. Makine, saniyede 5.000 toplama işlemi yapabiliyor ve karmaşık hesaplamaları hızla gerçekleştirebiliyordu. Programlama işlemleri, manuel olarak kabloların yeniden bağlanması ve anahtarların ayarlanması ile yapılıyordu.

Etkisi: ENIAC, hesaplama hızında ve doğruluğunda büyük bir ilerleme sağladı. Askeri projelerde, özellikle top mermilerinin yörüngelerinin hesaplanmasında kullanıldı. ENIAC'ın başarısı, elektronik bilgisayarların potansiyelini gösterdi ve daha gelişmiş bilgisayarların geliştirilmesine öncülük etti.

Von Neumann Mimarisi

Giriş: 1945 yılında, matematikçi John von Neumann, modern bilgisayarların temel yapısını tanımlayan bir mimari önerdi.

Teknik Detaylar: Von Neumann Mimarisi, bir bilgisayarın merkezi işlem birimi (CPU), bellek ve giriş/çıkış cihazlarından oluştuğunu öne sürdü. Bu yapı, veri ve programların aynı bellekte saklanmasını ve CPU'nun bu verileri işleyebilmesini sağlıyordu. Von Neumann, bilgisayarların ardışık adımlar halinde çalışmasını ve komutların programlanabilir olmasını önerdi.

Etkisi: Von Neumann Mimarisi, modern bilgisayarların temelini oluşturdu ve bu yapı, günümüzdeki bilgisayarların çalışma prensiplerini belirledi. Bu mimari, bilgisayarların daha esnek, programlanabilir ve verimli hale gelmesine olanak tanıdı.

Modern Zamanlar: Bilgisayarcıların Teknolojiye Katkıları

Bu dönem, bilgisayarcıların sadece teknik ilerlemeleri değil, aynı zamanda toplum, ekonomi ve kültür üzerindeki etkileri ile de tanındığı bir zamandır. Modern zamanların bilgisayarcıları, teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumu şekillendiren inovasyonlara öncülük etmiştir.

 • Mikroçip Devrimi:

  • Giriş: 1960'ların sonlarına doğru bilgisayarcılar, entegre devrelerin ve mikroçiplerin geliştirilmesiyle bilgisayarlarda devrim yarattılar.
  • Teknik Detaylar: Bu mikroçipler, milyonlarca transistörü bir araya getirerek daha hızlı ve enerji verimli bilgisayarların yapılmasını sağladı.
  • Etkisi: Bilgisayarcıların bu ilerlemesi, kişisel bilgisayarların doğuşunu mümkün kıldı ve teknolojinin toplumda daha geniş bir rol oynamasına olanak tanıdı.
 • İnternetin Yükselişi:

  • Giriş: 1980'lerin sonları ve 1990'ların başında bilgisayarcılar, dünya genelindeki bilgisayarları birbirine bağlama vizyonuyla interneti oluşturdular.
  • Teknik Detaylar: TCP/IP protokolü gibi temel teknolojiler sayesinde, bilgisayarcılar geniş bir ağ yapısı kurarak global iletişimi ve veri paylaşımını kolaylaştırdılar.
  • Etkisi: Bilgisayarcıların bu devrimi, küresel toplumu dönüştürdü ve dijitalleşmenin temelini attı.
 • Mobil Teknoloji ve Akıllı Cihazlar:

  • Giriş: 2000'lerin başından itibaren bilgisayarcılar, teknolojiyi taşınabilir hale getirme konusunda yenilikçi yaklaşımlar sergiledi.
  • Teknik Detaylar: Daha küçük, hafif ve enerji verimli bileşenlerle, bilgisayarcılar akıllı telefonlar, tabletler ve diğer taşınabilir cihazları oluşturdular.
  • Etkisi: Bilgisayarcıların bu inovasyonları, teknolojiye her yerde ve her zaman erişim sağlama olanağı verdi, bu da sosyal ve profesyonel hayatı büyük ölçüde dönüştürdü.

Modern zamanların bilgisayarcıları, teknolojik sınırları zorlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dönüşümü tetikleyen yenilikleri de öne sürdüler. Bu dönem, bilgisayarcılığın sadece teknik bir alan olmadığını, aynı zamanda toplumu şekillendiren bir güç olduğunu göstermektedir.

Modern Zamanlar: Bilgisayarcıların Teknolojiye Katkıları

Modern çağ, bilgisayarcıların teknik ilerlemeleri ile birlikte toplum, ekonomi ve kültür üzerinde de büyük etkiler yarattığı bir dönemdir. Bu dönemde bilgisayarcılar, teknolojinin sınırlarını zorlayarak inovasyonlara öncülük etmiş ve toplumu şekillendiren önemli katkılarda bulunmuştur.

Mikroçip Devrimi

Giriş: 1960'ların sonlarına doğru, bilgisayarcılar entegre devrelerin ve mikroçiplerin geliştirilmesiyle bilgisayarlarda devrim yarattılar.

Teknik Detaylar: Mikroçipler, milyonlarca transistörü bir araya getirerek daha hızlı ve enerji verimli bilgisayarların yapılmasını sağladı. Bu entegre devreler, bilgisayarların boyutlarını küçültürken performanslarını artırdı. İlk mikroişlemci olan Intel 4004, 1971 yılında piyasaya sürüldü ve bu teknoloji, kişisel bilgisayarların gelişimine önemli bir katkı sağladı.

Etkisi: Mikroçip devrimi, kişisel bilgisayarların doğuşunu mümkün kıldı ve teknolojinin toplumda daha geniş bir rol oynamasına olanak tanıdı. Mikroçipler, bilgisayarların daha erişilebilir ve yaygın hale gelmesini sağladı, bu da eğitimden iş dünyasına kadar birçok alanda büyük değişimlere yol açtı.

İnternetin Yükselişi

Giriş: 1980'lerin sonları ve 1990'ların başında bilgisayarcılar, dünya genelindeki bilgisayarları birbirine bağlama vizyonuyla interneti oluşturdular.

Teknik Detaylar: TCP/IP protokolü gibi temel teknolojiler sayesinde, bilgisayarcılar geniş bir ağ yapısı kurarak global iletişimi ve veri paylaşımını kolaylaştırdılar. İnternetin temelini oluşturan bu protokoller, veri paketlerinin güvenilir ve hızlı bir şekilde iletilmesini sağladı. 1983 yılında ARPANET'in TCP/IP'ye geçişi, modern internetin doğuşunu işaret etti.

Etkisi: İnternetin yükselişi, küresel toplumu dönüştürdü ve dijitalleşmenin temelini attı. İnternet, bilgiye erişimi kolaylaştırarak eğitim, sağlık, ticaret ve sosyal etkileşimde devrim yarattı. E-posta, web siteleri ve sosyal medya platformları, iletişim şeklimizi tamamen değiştirdi.

Mobil Teknoloji ve Akıllı Cihazlar

Giriş: 2000'lerin başından itibaren, bilgisayarcılar teknolojiyi taşınabilir hale getirme konusunda yenilikçi yaklaşımlar sergiledi.

Teknik Detaylar: Daha küçük, hafif ve enerji verimli bileşenlerle, bilgisayarcılar akıllı telefonlar, tabletler ve diğer taşınabilir cihazları oluşturdular. Bu cihazlar, güçlü işlemciler, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve gelişmiş batarya teknolojileri ile donatıldı. 2007 yılında tanıtılan iPhone, mobil teknolojide bir dönüm noktası oldu.

Etkisi: Mobil teknolojinin ve akıllı cihazların inovasyonları, teknolojiye her yerde ve her zaman erişim sağlama olanağı verdi. Bu da sosyal ve profesyonel hayatı büyük ölçüde dönüştürdü. Mobil uygulamalar, dijital hizmetlere hızlı ve kolay erişim sağlarken, sosyal medya ve mobil iletişim araçları, insanların birbirleriyle etkileşim kurma ve bilgi paylaşma şeklini değiştirdi.

Müşteri Yorumları

CAPTCHA

İletişim

 • Adres: Samsun Atakum Mimar Sinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:132
 • Telefon: 0534 510 30 20
Laptop Servisi Anasayfa