Bilgisayarcıların Tarihsel Evrimi

Samsun Atakum'da Bilgisayar Teknik Servisi
Bilgisayar Hızlandırma

Bilgisayarcıların Tarihsel Değişimi

Bilgisayarcılar, modern dünyanın mimarlarıdır. Sayısal ve dijital çağın öncüleri olarak, toplumumuzun, ekonomimizin ve kültürümüzün şekillenmesinde kritik bir role sahiptirler. Ancak bilgisayarcıların bu etkileyici evrimi, sadece son birkaç on yılın ürünü değil. Asırlar boyunca, bilgisayarcılar teknolojik ilerlemenin sınırlarını zorladılar.

Bilgisayarcılığın Kökenleri

 • Pascal ve Mekanik Hesaplama: 17. yüzyılda, bilgisayarcı Blaise Pascal, ilk mekanik hesap makinesini yaratma girişiminde bulundu. Pascal'in bu denemesi, bilgisayarcılığın ilk adımlarından biriydi.

 • Babbage ve Analitik Makine: Charles Babbage, 19. yüzyılda bilgisayarcıların ilham kaynağı oldu. Analitik Makine konsepti, bugün kullandığımız bilgisayarların atası olarak kabul edilir.

 • Ada Lovelace: Programlamanın Öncüsü: Bilgisayarcı Ada Lovelace, Babbage'ın Analitik Makinesi için ilk programlama dili konseptini oluşturdu, bu da onu tarihteki ilk programcı yapar.

20. Yüzyılın Başları: Elektronik Devrim

 • Alan Turing ve Turing Makinesi: Bilgisayarcı Alan Turing, hesaplama teorisinin temellerini attı ve bu da onun "bilgisayar biliminin babası" olarak anılmasına neden oldu.

 • ENIAC: İlk Genel Amaçlı Elektronik Bilgisayar: Bilgisayarcılar John Mauchly ve J. Presper Eckert, ENIAC'ı tasarlayarak dijital çağın kapılarını araladılar.

 • Von Neumann Mimarisi: Bilgisayarcı John von Neumann, modern bilgisayarların temel yapısını tanımlayan mimariyi oluşturdu.

3. 1960'lar ve 1970'ler: Mikroelektronik ve Kişisel Bilgisayarlar:

 • Mikroçipin Doğuşu: Bilgisayarcılar Jack Kilby ve Robert Noyce, mikroçipin icadıyla bilişim teknolojisinde devrim yarattılar.

 • Apple ve Kişisel Bilgisayar Devrimi: Bilgisayarcılar Steve Jobs ve Steve Wozniak, Apple I ile kişisel bilgisayarları evlere getirdi.

 • Microsoft ve Yazılım Endüstrisi: Bill Gates ve Paul Allen gibi bilgisayarcılar, yazılım endüstrisinin devlerini yaratarak bilgisayarları genel halka ulaştırdılar.

4. 1980'ler ve 1990'lar: İnternetin Yükselişi:

 • World Wide Web: Bilgisayarcı Sir Tim Berners-Lee, internetin en önemli bileşeni olan World Wide Web'i icat etti.

 • Tarayıcılar ve İnternetin Demokratikleşmesi: Marc Andreessen gibi bilgisayarcılar, interneti genel halkın kullanımına sundu.

 • Google ve Arama Motoru Devrimi: Larry Page ve Sergey Brin gibi bilgisayarcılar, bilgiye erişimi radikal bir şekilde değiştirdi.

5. 2000'ler ve Sonrası: Mobil Devrim ve Yapay Zeka:

 • Akıllı Telefonlar: Bilgisayarcılar, Steve Jobs'un öncülüğünde, iPhone gibi cihazlarla mobil devrimi başlattılar.

 • Yapay Zeka ve Derin Öğrenme: Bilgisayarcılar Geoffrey Hinton, Yann LeCun ve Yoshua Bengio, yapay zeka ve derin öğrenme konusundaki araştırmalarıyla bu alanı dönüştürdüler.

 • Bulut Bilişim: Bilgisayarcılar, Amazon Web Services ve Google Cloud gibi platformlarda bulut bilişimin öncüleri oldular.

Bilgisayarcılığın Kökenleri

Bilgisayarlar modern çağın vazgeçilmez bir parçasıdır, ancak bilgisayarcıların tarihine bakıldığında bu teknolojinin kökenlerinin aslında çok daha eski zamanlara dayandığını görmekteyiz.

 • Pascal ve Mekanik Hesaplama:

  • Giriş: 17. yüzyılda bilgisayarcı Blaise Pascal, ilk mekanik hesap makinesi olan Pascaline'ı icat etti. Bu cihaz, aritmetik işlemleri otomatikleştirmek için tasarlandı.
  • Teknik Detaylar: Pascaline, dişli çarklar kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu, otomasyonun ilk örneklerinden biriydi.
  • Etkisi: Pascal'ın bu buluşu, daha sonra geliştirilen hesap makinelerinin ve bilgisayarların temelini oluşturdu.
 • Babbage ve Analitik Makine:

  • Giriş: 19. yüzyılın ortalarında bilgisayarcı Charles Babbage, bir "Analitik Makine" konsepti üzerinde çalışmaya başladı.
  • Teknik Detaylar: Bu makine, programlanabilir bir yapıya sahip olacak ve delikli kartlar aracılığıyla komutları alacaktı.
  • Etkisi: Analitik Makine asla tamamlanmadı, ancak konsepti modern bilgisayarların öncüsü olarak kabul edilir.
 • Ada Lovelace: Programlamanın Öncüsü:

  • Giriş: Ada Lovelace, Babbage'ın Analitik Makinesi üzerine notlar yazarken, makinenin karmaşık hesaplamaları nasıl gerçekleştireceğine dair bir algoritma oluşturdu.
  • Teknik Detaylar: Lovelace'ın oluşturduğu algoritma, Bernoulli sayılarını hesaplamak için kullanıldı.
  • Etkisi: Ada Lovelace, bu algoritma sayesinde tarihte bilinen ilk programcı olarak kabul edilir. Ayrıca, bilgisayarcılığın sadece hesaplama değil, aynı zamanda genel amaçlı işlem yapma kapasitesine sahip olabileceğini öngördü.

20. Yüzyılın Başları: Elektronik Devrim

Bu dönem, bilgisayarcıların elektronik bileşenlerin gücünü kullanarak hesaplamaları otomatikleştirmek için nasıl yeni yöntemler bulduklarını gösteren bir dönemdir. Elektronik devrim, modern bilgisayarcılığın temellerini atmıştır.

Yüzyılın Başları

Bu dönem, bilgisayarcıların elektronik bileşenlerin gücünü kullanarak hesaplamaları otomatikleştirmek için nasıl yeni yöntemler bulduklarını gösteren bir dönemdir. Elektronik devrim, modern bilgisayarcılığın temellerini atmıştır.

 • Alan Turing ve Turing Makinesi:

  • Giriş: Bilgisayarcı Alan Turing, 1930'ların sonlarında hesaplamanın matematiksel sınırlarını tanımlayan Turing Makinesi'nin teorik modelini tanıttı.
  • Teknik Detaylar: Turing Makinesi, bir hesaplama sürecini basit adımlara bölerek, her türlü algoritmanın simülasyonunu yapabilecek bir modeldi.
  • Etkisi: Turing'in bu modeli, bilgisayar biliminin temel taşlarından biri haline geldi ve programlamanın potansiyelini gösterdi.
 • ENIAC: İlk Genel Amaçlı Elektronik Bilgisayar:

  • Giriş: 1945'te bilgisayarcılar John Mauchly ve J. Presper Eckert, ENIAC'ı tanıttılar. Bu, tamamen elektronik ve programlanabilir ilk bilgisayar olarak tarihe geçti.
  • Teknik Detaylar: ENIAC, 17,468 vakum tüpü kullanıyordu ve saniyede binlerce işlem yapabiliyordu.
  • Etkisi: Bilgisayarcıların bu başarısı, modern bilgisayarcılığın doğuşunu simgeliyor ve diğer bilgisayarların geliştirilmesine ilham verdi.
 • Von Neumann Mimarisi:

  • Giriş: Bilgisayarcı John von Neumann, 1940'ların sonunda bilgisayarlar için bir mimari önerdi.
  • Teknik Detaylar: Bu mimari, merkezi işlem birimi (CPU), bellek, giriş/çıkış birimleri ve bir depolama biriminden oluşuyordu. Bu bileşenlerin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu tanımlayan bir modeldi.
  • Etkisi: Von Neumann mimarisi, bugünkü bilgisayarlarda kullanılan temel yapıyı oluşturdu ve bilgisayarcıların bu alanda ilerlemelerini sağladı.
 1. yüzyılın başlarında, bilgisayarcılar teknolojik sınırları zorladılar ve modern bilgisayar teknolojisinin temelini attılar. Elektronik devrim, hesaplamaların nasıl gerçekleştirildiğini tamamen değiştirdi ve bilgisayarcıların bu alandaki yenilikçi yaklaşımları, dijital çağın doğuşunu müjdeledi.

Müşteri Yorumları

CAPTCHA

İletişim

Laptop Servisi Anasayfa